Prvočísla

Toto je tabulka prvočísel. Každý řádek odpovídá stovce čísel na číselné ose a prvočísla jsou vyznačena oranžovým kolečkem. Kvůli velikosti textu ukazuju pouze poslední dvě číslice daného prvočísla. Celé číslo si sestavíte pomocí "předznamenání". Např. řádka označená "3xx" odpovídá prvočíslům mezi 300 a 400. První čtyři jsou tyto: 307, 311, 313 a 317.

(číslo na konci vpravo udává počet prvočísel na tomto řádku)


Zpět na hlavní stranu
feedback: trumpeta8 at yahoo dot com