Prebambule.

My, mluvčí českého jazyka
v Čechách, na Moravě, ve Slezsku, na Slovensku,
v Polsku, ve Španělsku, v Japonsku, ve Venezuele, v Brazílii,
v Jihoafrické Republice, ve Velké i Malé Británii, v Argentině, ve Vietnamu,
v Severní, Jižní, Východní, Západní a Střední Koreji, ve Švýcarsku, v Tadžikistánu,
v Egyptě, ve Spojených i Rozpojených Státech, v Německu, v Austrálii, v Rakousku-Uhersku,
v Horní i Dolní Voltě, na Islandu, ve Švédsku, v Trapu, na Maltě, v Grónsku, v Arabské Saudiji,
v Alžírsku, na Novém i Starém Zélandu, ve Vatikánu, na Kanárských ostrovech, v Holandsku,
na Marsu, v Estonsku, na Kubě, ve Venezuele, v Mad'arsku a v přilehlých oblastech,
věrni všem dobrým tradicím jazykového vývoje v zemích Koruny České,
a odhodláni chránit, rozvíjet a kultivovat mateřský jazyk,
přijímáme dobrovolně tato ustanovení.


Hlava I.: Základní pravidla

"Čeština" je internetové diskusní fórum tematicky zaměřené výhradně na český jazyk. Přirozená zdvořilost a běžná pravidla slušného chování jsou pro účastníky fóra nepsanou normou. K diskusi se může připojit každý, za předpokladu, že nebude obtěžovat ani omezovat ostatní zúčastněné vulgárním chováním.

K tematickým okruhům diskusního fóra patří (mimo jiné):

Do "češtiny" v žádném případě nepatří (mimo jiné):


Hlava II.: Řešení kázeňských přestupků

Po prvnim porušení pravidel obdrží provinilec od moderátora konference žlutou kartu. Pokud se nepolepší a bude i nadále přispivat proti pravidlům konference, bude mu zaslána karta červená. Ta bude znamenat i vyjmutí dotyčného z konference (umístěním jeho e-mailové adresy na "banned list") a současné vsazení provinilce do konferenční žumpy, pro výstrahu a poučení ostatním.

O udělovaní žlutých a červených karet a případném znovuobnovení členství v konferenci rozhoduje Gustavní soud. V odůvodněných případech může Gustavní soud prominout příspěvky porušující výše uvedená pravidla, budou-li mít zajímavý obsah a nebo vyplynou-li přirozeně z předchozí jazykové diskuse. Lehčí kázeňské přestupky a drobné krádeže intelektualního vlastnictví řeší Gustavní soudek. Proti rozhodnutí těchto institucí není odvolání.


Hlava III.: Práva a povinnosti

Každý účastník češtiny ma následující povinnosti:

Na straně druhé mají účastníci tato práva:


2. prosince 2000, v srdci Evropy, Gustav Češka, předseda Gustavního soudu.

Hybajte zpátky do GJC